תמ"א 38

ביצוע
בדיקות
ייעוץ ראשוני
הסכם
התקשרות ובקשה להיתר
קבלת הצעה ופגישה עם הדיירים

רקע כללי על תמ"א 38

 

ישראל ממוקמת באזור הנתון לאיום מתמיד של רעידות אדמה. רוב רעידות האדמה המתרחשות באזורנו הן ברמה נמוכה, והן אינן ניכרות.  מחקרים גיאולוגיים מראים שאחת ל- 80 שנה בערך, מתרחשת באזורנו רעידת אדמה בעוצמה חזקה אשר מהווה איום לרכוש ולחיי אדם. רעידת האדמה החזקה האחרונה התרחשה בישראל בשנות ה-20, ועל פי הסטטיסטיקה פירוש הדבר הוא שרעידת אדמה בעוצמה גבוהה הינה תרחיש סביר בימינו אנו.

בהתבסס על מידע זה, ערכה הממשלה בדיקות של מבנים ברחבי הארץ על מנת לבדוק את עמידותם לרעידות אדמה. ממצאי הבדיקה הצביעו על כך ש- 40% מהבתים בישראל לא יעמדו ברעידת אדמה חזקה. לפיכך, בשנת 2005 הממשלה אישרה את תמ"א 38 – תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.

חיזוק מבנים דורש השקעה של כספים רבים, אשר המדינה לא יכולה להרשות לעצמה באופן נרחב. המטרה של תמ"א 38 היא לעודד בעלי מבנים אשר מצויים בסיכון לשפץ את המבנים הללו, בתמורה לשלל הטבות והנחות מיסוי שמעניקה להם תמ"א 38, ובכך להביא להתחדשות עירונית.

בישראל רווחים שני מסלולים להתחדשות עירונית: "תמ"א 38" ו"פינוי-בינוי" (המכונה "תמ"א 2") שניהם מתמקדים בחידוש רקמות המגורים ונשענים על תמריץ כלכלי בדמות קבלת זכויות בניה. היזם מקבל זכויות בניה לדירות נוספות, והדיירים מרוויחים בניין חדש, עמיד לרעידות אדמה, דירות הכוללות ממ"ד, וכמובן סטנדרט מגורים חדש המאפשר להם ליהנות בין היתר ממרפסת שמש, חניה, מעלית ושטחים משותפים איכותיים.

 

תמא 38 | תהליך עבודה

 

כל תהליך התמ"א 38 הינו ללא עלות מצד הדיירים!

 

יעוץ ראשוני, 

לאחר שתתקבל פניה לחברתנו יגיע לבניין נציג מהחברה לפגישה עם בעלי הדירות, נציגות הבניין, בה ינתן הסבר ראשוני אודות החברה ועל הליך תמ"א 38. כמו כן, יבוצע סיור בבניין לצורך בחינה ראשונית של אלטרנטיבות הביצוע. במידה ותתקבל הסכמת הדיירים יכנס הבניין לתהליך של בדיקה מעמיקה.

 

בדיקות,

על מנת לבנות הצעה לדיירים, חברתנו תבצע בדיקות פרטניות לפרויקט הכוללות:

- בדיקות הנדסיות

- בדיקות תכנוניות

- בדיקות כלכליות

- בדיקות משפטיות

 

לאחר בדיקות יסודיות של טובי המומחים, תציג החברה הצעה לפרויקט הכוללת תכנית ביצוע ולוחות זמנים.

 

קבלת הצעה ופגישה עם הדיירים,

קיום פגישה עם בעלי הדירות בה תוצג הצעתנו וינתן מענה לכל שאלות הדיירים.

 

הסכם התקשרות ובקשה להיתר,

בחירת נציגות לדיירי הבניין ובחירת עו"ד לייצוג הדיירים. הכנת הסכם התקשרות בין החברה לדיירים ואישורו.

הכנת תכנית בניה סופית בשיתוף מלא של הדיירים הכוללת את כל מרכיבי הפרויקט ואישורו.

הגשת התכניות וקידום הפרויקט ברשויות השונות עד לקבלת היתר.

 

ביצוע,

מיד עם קבלת היתר הבניה יחל שלב הביצוע בהתאם ללוחות הזמנים שסוכמו. מינוי מפקח צמוד לבניה מטעם הדיירים להבטחת איכות הבניה תוך התחשבות מירבית בדיירי הבניין, עד לסיום הפרויקט לשביעות רצון הדיירים.